Vrijwilligers - KFC Rhodienne - De Hoek

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers - BENEVOLES

In een voetbalclub zijn vrijwilligers één van de belangrijkste hoekstenen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Voor tal van aangelegenheden en activiteiten vormen zij een bepalende factor bij het welslagen ervan. Vrijwilligers verdienen dan ook alle aandacht en waardering binnen onze vereniging. Wil je je engageren als vrijwilliger binnen onze club, neem dan zeker even contact met ons op. En wees gerust, we verlangen zeker niet een dagelijks engagement. Een éénmalige hulp bij een evenement als onze familiehappening is ook heel waardevol.

Informeer zeker eens bij onze dagelijks bestuur naar de mogelijkheden. Of loop eens langs op ons secretariaat. Je kunt er ook de nodige gegevens opvragen in het kader van de informatieplicht aan de vrijwilligers (in kader van de Vrijwilligerswet).

Dans un club de football, les bénévoles sont l'une des pierres angulaires les plus importantes. Les bénévoles sont inestimables. Ils sont un facteur décisif dans le succès de nombreuses affaires et activités. Les bénévoles méritent donc toute l'attention et l'appréciation au sein de notre club. Si vous souhaitez vous engager en tant que bénévole dans notre club, veuillez nous contacter. Et rassurez-vous, nous ne demandons pas un engagement quotidien. Une aide ponctuelle pour un événement tel que notre happening familial est également très précieuse.

N'hésitez pas à demander à notre conseil d'administration quelles sont les possibilités. Ou passez à notre secrétariat. Vous pouvez également demander les informations nécessaires dans le cadre de l'obligation d'information envers les volontaires (dans le cadre de la loi sur les volontaires).


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!